Veneratio » Uncategorized » Horváth Márk és Lovász Ádám: Digitális diszfiguratív smileyk (absztrakt)
Horváth Márk és Lovász Ádám: Digitális diszfiguratív smileyk (absztrakt)

Horváth Márk és Lovász Ádám: Digitális diszfiguratív smileyk:

Biomediális technológiák, arcfelismerő szoftverek, a torzultság menedéke és a Farkasember-leendés

Absztrakt

Az abstztrakt tartalmát Horváth Márk és Lovász Ádám 2017 március 24-én adják elő a Bolyai Önképző Műhely

A digitalitás és a virtualitás, illetve általánosságban a technológiai fejlődés eredménye egy olyan kor, amely a teljes megfigyelés és azonosítás lehetőségét rejti magában. A szimuláció, az adatok kiszervezése a tökéletes transzparencia egyaránt egy olyan áttetsző digitális rendszer megalkotására törekszik, amely minden partikularitást és lokalitást felszámolni igyekszik. Az arcfelismerő szoftverek azzal fenyegetnek, hogy minden mozgás rögzíthetővé és ellenőrizhetővé válik. A felvilágosodás és a modernitás projektjének technotudományos struktúrája kiszervezi és teljességgel kontrollálhatóvá teszi az arcot, amely a modernitás másik individuálisnak tekinthető nagy projektjének az eredménye. A modern szubjektum elemezhető adathalmazzá degradálódva kénytelen közlekedni az arcfelismerő szoftverek poszthumanisztikus világában. Két tekintet és két arc néz egymással szembe: a technotudományos struktúra inhumán Terminátor-szerű lézerszemei és az elsatnyult, degradálódott és minden szinten meghaladottá vált individuum bizonytalan tekintete.

A Facial Weaponization Suite az arcfelismerő szoftverekkel szembeni védekezésképpen torzítja el a felismerhetetlenségig az arcot. Francois Laruelle Introduction au non-Marxisme című könyvében egy olyan szubjektivitás igényét fogalmazza meg, amely meghaladja mind a kapitalizmusnak, mind a filozófiának mint autoriter, hierarchizált konstitutív elveknek a tekintélyét.[1] Végső soron Laruelle „nem-marxizmusa” egy olyan forradalmi intencionalitást jelöl, amelynek kritikája a kapitalizmus és a filozófia metastruktúráira irányul.[2] Ki kell lépni a kapitalizmus digitalizáló és virtualizáló automatizmusából, de úgy, hogy mindeközben a modern individuális szubjektumról is lemondunk. Azaz a Facial Weaponization Suite tekinthető a nem-filozófiai praxis aspektusának, a zéró konstitúció konstruktivitásának. Felkínálja magát a torzultság, viszont a jelenléte a láthatóságon, és a felismerhetőségen kívül van. Vagyis a szörny adódik anélkül, hogy felismerhető és számszerűsíthető lenne. Számszerüsíthetetlen, mutációs monstrum kerül szembe a kapitalizmus és az arcfelismerő szoftver Terminátorával. Gilles Deleuze szavaival élve Farkassá-leendünk, sőt vérfakasokká vagy Farkasemberekké válunk, akik bizonytalan, eltorzult szörnyekként deterritorializálják az arcfelismerő szoftverek reterritorializációs kísérleteit.

Valójában a Facial Weaponization Suite a biomédia, géntudomány és a biohatalom totalizáló kvantifikációja ellen lázad. Előadásunkban egy olyan szörnyszerű digitális pusztító non-identitás lehetőségét vetjük fel, amely a hiány, vagy az abszentológia fékezhetetlen erejével felládaz a digitalitás megkötő, és ellenőrző funkciói ellen. Egyetértünk Halberstammal abban, hogy a szörny “a közösséget minden oldalról veszélyezteti, méghozzá legbenső alapjából adódóan.” Azonban egy poszthumanisztikus, bárminemű közösségiségtől mentes digitális-apokalipszisben nem áltathatjuk magunkat tovább a közösség lehetőségével. Nincs arc, csak smileyk, nincsen antropocentrikus szervezés, csak az arcfelismerő szoftverek fasizmusa. A modern identitás és egyben a levinasi Arc egy sárga smiley-vé degradálódott. Poszthumán smileykat széttépő szörnyekké, digitális ikonokat marcangoló Farkasemberekké kell válnunk.

[1] Laruelle, Francois (2015 [2000]) Introduction to Non-Marxism (Minneapolis: Univocal), 166.

[2] Laruelle 2015 [2000]: 168.


Küldjön üzenetet

Az Ön neve
(* kötelező kitölteni)
Email cím
( * kötelező kitölteni - nem sikerült elküldeni)
Üzenet a honlapról
Üzenet
(* kötelező kitölteni)